ویدیو سازمانی شکوه الکترونیک

یکی از ویژگی های ویدیوهای سازمانی یا corporate video اهمیت معرفی صحیح و جامع ویژگی های شاخص کسب و کار، محصولات و خط تولید کالا به مخاطبین است. در همکاری با برند «شکوه الکترونیک» یکی از پیشگامان تولید سیستم های الکترونیکی-مخابراتی کشور، ما وظیفه ساخت این ویدیو تصویر برداری ازقسمت‌ها و خدمات مختلف این شرکت را عهده دار بودیم. در این ویدیو ما به بخش های مختلفی از خط تولید این مجموعه سر زدیم و با یک روند جذاب، نقاط کلیدی مجموعه شکوه الکترونیک را به مخاطبین معرفی کردیم.

BLOG

از دیگر پروژه های ما