موشن گرافیک فرصت های سرمایه گذاری راه آهن

یکی از راه هایی که می تونه پیچیده ترین پیام های تبلیغاتی رو به ساده ترین شکل ممکن بیان کنه ارائه محتوا به صورت موشن گرافیکه. بستری که می تونه به جالب توجه ترین شکل ممکن مخاطب هدف رو با ابعاد مختلف محتوای تبلیغاتی شما آشنا کنه. در یک همکاری که با راه آهن ایران داشتیم، برای معرفی فراخوان «فرصت های سرمایه گذاری» این سازمان با بررسی بهترین بسترهای ممکن، تصمیم به این گرفتیم که محتوای تبلیغاتی این سازمان رو به صورت موشن گرافیک تولید کنیم. نتیجه نهایی این کار منجر به یک خروجی جالب توجه شد

BLOG

از دیگر پروژه های ما