رودشو خلاقانه اسموتی سن‌ایچ

روش‌های زیادی برای تبلیغات خصوصا در نقطه فروش وجود دارد اما بی شک یکی از جذاب‌ترین و اثرگذارترین روش‌ها ارتباط مستقیم با مخاطب و ایجاد تجربه برای مصرف کننده است. به همین دلیل ما برای ارتباط هر چه بیشتر مخاطب با محصول اسموتی سن ایچ، به اجرای  رودشو در مراکز خرید پرتردد تهران پرداختیم. نقاطی که هم مخاطب مورد نظر در آنجا حضور دارد و هم نقطه‌ی فروش محصول مثل هایپرمارکت‌ها وجود دارد و با ارائه سمپل محصول و توضیحات کامل در مورد ویژگی‌های محصول به مخاطبین تجربه‌ای نزدیک و صمیمی را با مخاطب ایجاد نمودیم. این رودشو تا کنون در دو مرکزخرید در تهران اجرا شده و در نقاط دیگری ادامه خواهد یافت.

نتایج کمپین :

0
حضور در نقطه فروش
0 +
نمونه سمپل داده شده
0 +
نفر بازدیدکننده از رودشو
BLOG

از دیگر پروژه های ما