تیزر روز مادر دافی

تقدیم به همه فرشتگان زمینی️
#قدردان_دستانت_هستم
این ویدیو یه هدیه س از طرف برند بهداشتی Dafi به تمام مادران این سرزمین به پاس قدردانی از تمام زحماتشان. اثری که به سفارش این شرکت توسط تیم حرفه ای تولید رویدانو ساخته شد

BLOG

از دیگر پروژه های ما