تیزر آخرین تولید سایپا

پراید خودروییه که اکثر ما ایرانی ها خاطرات مختلفی با اون داریم و بخش عمده ای از روزمرگی ما در کنار این خودرو شکل گرفته. رویدانو در همکاری با سایپا در آخرین روز تولید این خودروی نوستالژیک، یک ویدیو از واپسین روز خط تولید این خودرو تهیه کرد تا حسن ختامی باشه برای خداحافظی با این محصول سایپا.

BLOG

از دیگر پروژه های ما