تولید محتوای دیجیتال رستوران ارکیده

ما در طی بیش از ۴ سال همکاری با مجموعه ارکیده، سرویسهای مختلفی مثل ساخت تیزر، عکاسی تبلیغاتی، پوشش تصویری رویدادها، تولید محتوای روتین برای شبکه های اجتماعی و به شبعه های رستوران ارکیده در نقاط مختلف ایران سفر کردیم. این پروژه ها حاصل همکاری تیمهای مختلف رویدانو و همراهان خوبمان در مجموعه رستوران های ارکیده بود.

BLOG

از دیگر پروژه های ما