برگزاری رویداد سالانه عقاب

از مزیت‌های اصلی رویدانو در برگزاری رویداد؛ سازماندهی ،چیدمان ،فضاسازی و مدیریت تشریفات یک رویداد است. رویدانو با استفاده از این ویژگی منحصر به فرد، جشن پایان سال شرکت BAT (British American Tobacco) به عنوان یک شرکت بین المللی مطرح در زمینه تولید محصولات حوزه ی سیگار، تنباکو و همچنین نماینده تولید سیگار های کنت(kent) در ایران را به شایستگی برگزار کرد. رویدانو با فضا سازی خاص و مرتبط به فعالیت های سرگرم کننده، پذیرایی خاص با متریال پرمیوم، مدیریت تعدد مدعوین و میهمانان خارجی حاضر در رویداد، جشن پایان سال این شرکت را در سطح استاندارد های بین المللی که در خور شرکت های بزرگ می باشد را برگزار کرد

BLOG

از دیگر پروژه های ما