برگزاری ایونت بزرگداشت روز سازمان ملل

مراسم بزرگداشت «هفتاد و دومین سالروز تاسیس سازمان ملل متحد» در آبان ماه سال 1396 به همت آژانس رویدانو در کتابخانه ملی ایران برگزار شد. ما میزبان جمعی از عزیزان عرصه‌ی فرهنگ و هنر و فعلان حوزه‌ی اجتماعی و سیاسی ایران و خارج از ایران از جمله گری لوئیس نماینده سازمان ملل در تهران به همراه جمعی از سفرای کشور‌های دیگر بودیم. رویدانو در این مراسم با ارائه‌ی راهبرد های مناسب و دیگر عناصر برگزاری یک رویداد مطلوب گامی بلند در برگزاری هر چه موثرتر این مراسم برداشت

Other Project

از دیگر پروژه های ما