برگزاری ایونت جشن سالیانه رودکس تایر

جشن سالیانه شرکت رودکس تایر به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان تایر خودرو در کشور در قالب جشن تولد سازمانی باشکوه توسط تیم رویداد رویدانو و در باغ‌تالار اختصاصی مجموعه (سورینو) برنامه ریزی و برگزار شد. این برنامه با تاکید بر کانسپت جشن تولد برند و با اجرای برنامه‌های جذاب و صمیمانه با مخاطبین برنامه ریزی و اجرا شد. در این ویدیو قسمت‌هایی از این رویداد جذاب را می بینیم.

BLOG

از دیگر پروژه های ما