آژانس تبلیغاتی رویدانو

خانه ارتباط خلاق

ABOUT US

درباره ما

ما یک آژانس تبلیغاتی خلاق هستیم که در کنار کسب و کارها قرار می‌گیریم و ارزش هایی خلق می‌کنیم که تاثیرگذار باشد. ما این کار را بـا تلفیق استراتژی‌های نتیجه‌گرا، شناخت عمیق از برند و تفکر خلاق انجام می دهیم. ما هر اتفاقی را یک "رویداد" می دانیم. رویدادی که قرار است با نگاه نوآورانه‌ی ما شکلی "نوین" به خـود بگیرد. ویژگی‌ای که ما را با آن می شناسند، "خلاقیت" است و این‌گونه بـر دنیای پیرامونمان اثر می‌گذاریم.  ما یک تیم جوان، با انگیزه، هدفمند و خلاق هستیم که به کسب و کار ها کمک می‌کنیم به اهداف بازاریابی خود دست یابند. جوان گرایی و تخصص را با خلاقیت بهم آمیخته‌ایم و در سالهایی که در صنعت تبلیغات فعالیت می کنیم در تمام حوزه های تبلیغاتی فعالیت‌های شاخصی را انجام داده ایم . وجه تمایز ما در نحوه اجرای پروژه‌‌ها است. ما تمام جزییات را بررسی می‌کنیم و به آنها توجه ویژه‌ای داریم چون معتقدیم یک کار متفاوت نیاز به توجه و تمرکز متفاوت دارد. سپس برنامه ریزی می کنیم و تمام جزییات را به‌صورت مرتبط کنار هم قرار می‌دهیم و باور داریم که انجام کارهای درست در زمان خودشان اثر بخش هستند و به گونه‌ای در اجرای آنها مصمم هستیم که تمام جزییات مطابق برنامه‌ریزی انجام گردد تا در نهایت بهترین نتیجه را برای برندها ایجاد کنیم. ما با روحیه همکاری و خلاقیت در قالب یک تیم کارآمد در کنار هم برای تحقق آرمانهای سازمانی رویدانو حضور داریم .باورمان به‌کار بردن موثرترین روش ها برای تحقق اهداف مشتریان‌مان است. ما رویدانو هستیم، خانه ارتباط خلاق.

آژانس تبلیغاتی رویدانو | دریاره ما
تولیدات رسانه ای
Play Video about تولیدات رسانه ای

Rooydano is a full service advertising agency offering solution and support for businesses in any market, and across all media. We work closely with our clients to create exciting new directions for their print and digital marketing, and unify their branding across all marketing media, from e-commerce. Brand activation, graphic design and stationery production to IRAN and global magazine advertising campaigns and video presentations. Our experienced and friendly studio team is skilled across the widest range of design and production fields, from copywriting and illustration to video editing and programming. We’re lucky to have all of these essential creative skills in- house, so we can offer our clients the very best combination of marketing solutions to convey a consistent message and achieve their marketing goals