DECOR

دکور و غرفه سازی

• طراحی و اجرای دکور برنامه‌های تلویزیونی
• طراحی و اجرای غرفه‌های نمایشگاهی
• طراحی و اجرای سازه‌های تبلیغاتی
• طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

OUR PERFORMANCE

عملکرد ما در دکور و غرفه سازی

یکی از ابزارهای مهم برای جلب نظر مخاطب در هر مکانی، خواه برنامه‌ی تلویزیونی باشد یا فضای تبلیغاتی در یک مرکز خرید و یا یک غرفه در نمایشگاه فضا سازی و طراحی دکور آن است. ما با در نظر گرفتن این موضوع و اتکا به توانایی‌ افراد و تجهیزات فنی خود در رویدانو خروجی ها مطلوبی را در این زمینه به مشتریان خود ارائه می دهیم. سرعت و دقت بالا در طراحی و ساخت و همچنین تطابق دقیق طرح اولیه با خروجی نهایی از مزایای ما در طراحی و تولید دکورهای مختلف می‌باشد.